Je zařazen do státní koncepce jako jeden ze tří pilířů internetové prezentace ČR, začleněn pod CzechTrade / Českou agenturu na podporu obchodu