Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikovou a průmyslovou politiku EU, dává portál BusinessInfo.cz za příklad kvalitní informační podpory státu vůči podnikatelům.

Poté, co vyjmenoval rozmanitá informační střediska členských států i samotné EU, vyzdvihl aktivní přístup ČR: 

„Existuje však řada příkladů, které dokazují, že toho lze udělat mnohem více. Například Česká republika by mohla sloužit za příklad ostatním tím, že vytvořila oficiální portál pro podnikatele, ‚Businessinfo‘, na kterém mohou malé a střední podniky nalézt různé informace, pomoc nebo kontakty ohledně své podnikatelské činnosti. Jsem si jist, že česká zkušenost s využitím internetu pro poskytování informací malým a středním podnikům může ostatní inspirovat.“