V internetové soutěži WebTop100.cz pro rok 2010 se portál BusinessInfo.cz umístil na 3. místě v kategorii Služby.

Zde je vidět, že někdy vyhrává obsah nad formou, protože BusinessInfo.cz v této době bylo SW i HW zastaralé a připravovalo se na technologickou i obsahovou revoluci.