Během srpna dostává portál BusinessInfo.cz nové logo, tvořené názvem a státním znakem. Významnou změnu představuje i nový claim. Z informačního online systému se stává Oficiální portál pro podnikání a export