V rubrice Teritoriálních informací zveřejňujeme informace z prvních 80ti zemí světa.

S využitím Informačního systému SINPRO (Sdílený informační prostor pro pracovníky v zahraničí i v ústředí Ministerstva zahraničních věcí i CzechTrade) začínáme také publikovat Souhrnné teritoriální informace (STI) z jednotlivých zemí, akce probíhající v zahraničí, místní poptávky a tendry.