V rubrice Teritoriálních informací zveřejňujeme informace z prvních 80 zemí světa. S využitím Informačního systému SINPRO (Sdílený informační prostor pro pracovníky v zahraničí i v ústředí MZV i CzechTrade) začínáme také publikovat Souhrnné teritoriální informace (STI) z jednotlivých zemí, akce pobíhající v zahraničí, místní poptávky a tendry.